BCB TALKS – Ekonominin Zor Zamanlarında Liderlik – Gülin Yücel