Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm

Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm

Bilgi Teknolojileri alanında yaşanan temel sorunlar, gelişen teknoloji ile coğrafi duvarların yıkılması ve küresel rekabetin şiddetinin hissedilmesi sonucunda,  müşteri ihtiyaçlarının analitik olarak tahmin edilememesi, rekabetin gerektirdiği hız, kalite ve maliyet optimizasyonunun sağlanamaması, satış öncesi ve sonrası süreçlerde müşteriler ile etkin bir temas kurulamaması olarak sıralanabilir.

Bu sorunların köklerine indiğimizde, firmaların büyük çoğunluğunda teknoloji yatırımlarının ve uygulamalarının genel stratejiden ve firma gerçeklerinden bağımsız olarak planlandığını ve teknolojik altyapılarının günümüzde mevcut olan yeni teknolojiler göz önüne alınarak optimize edilmediğini görüyoruz. Bunlara iş süreçlerindeki karmaşıklık, birbirine yeterince entegre olmadığından değer zincirini bir bütün olarak ortaya koyamayan uygulamaların varlığı ve müşteriyi odak noktası olarak almayan altyapıların kullanımını eklediğimizde sorunlar daha da büyüyor. Bilgi güvenliği, risk yönetimi, yetkin insan kaynağının istihdamı ve doğru bir bilişim organizasyonunun kurulması da tüm bu yapıların doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin temel taşları olarak önümüzde duruyor.

Ülkemizde son 30 yıldır teknolojinin aktif olarak kullanımı, gerek toplum yaşamında gerekse iş hayatında çeşitli kolaylıklar sağlamış olmakla beraber yarattığı katma değer, firmaların ve ülkemizin ekonomik olarak büyümesinde sınırlı kalmıştır.

Küresel rekabette sürdürülebilir bir avantaj yakalamak için, müşteri ihtiyaçlarını analitik olarak tespit eden, yenilikçi, müşteriye özel ürün ve hizmetleri optimum kalite-maliyet dengesiyle ve en hızlı şekilde sunmayı, müşteri ile zaman ve mekandan bağımsız olarak iletişim içinde olmayı, müşteriye özel ürün ve hizmet deneyimi sunmayı mümkün kılan teknolojilerin kullanımı kritik önem arz etmektedir. Mobil internet, sosyal medya, büyük veri analitiği, bulut gibi yeni teknolojiler ve yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi çok kısa süre zarfında hayatımızda olacak ileri teknolojiler, firmaların stratejik ihtiyaçlarının bir bütün olarak karşılanmasını mümkün hale getirmiştir. Bu teknolojilerin firmaya özel, doğru bir strateji ve kaynak planlaması ile uygulanması firmanın dijital dönüşümü olarak adlandırılmaktadır. Dijital dönüşüm sayesinde firmalar bugün rekabette sürdürülebilir avantajlar sağlarken, gelecekteki yeniliklerin getireceği değişime de kendilerini hazırlama imkânı elde ederler. Makro açıdan bakıldığında ise dijital dönüşüm, sanayi devriminde kaçırılan trenin yakalanması, orta gelir tuzağından kurtulma ve gelişmekte olan ülkeler kategorisinden gelişmiş ülkeler kategorisine geçişte kilit rol oynayacaktır.

Dijital dönüşüm ile sadece internet, mobil iletişim, bulut, veri analitiği gibi teknolojilerin kullanılması hedeflenmez. Bununla birlikte siber güvenlik, firmanın iş süreçlerinin çevikliği, inovasyon yönetimi, kurum kültürünün adaptasyonu, insan kaynağının dijital dönüşüme hazırlanması ve gelişimi de göz önünde bulundurulur.

Bu bağlamda BCB olarak bilişim alanında derin bir iş tecrübesi ve uzmanlığı kazanmış Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve teknolojide son trendleri yakından takip eden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin işbirliğiyle, firmaların sorunlarının teşhisi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesinde etkin bir rol oynamaktayız. Bunu yaparken her sektörün ve firmanın kendine özel dinamiklerini göz önüne alarak o firmaya özel bir reçete çıkarmaya özen göstermekteyiz. Firmaların teknoloji yatırımlarının en kısa sürede geri dönüşünü, operasyon masraflarının kontrol altında tutulmasını hedeflemekte, müşteri odaklı ve değişime kolay adapte olan çevik çözümler üretmekteyiz.  BCB’yi diğer danışman firmalardan ayıran en önemli özellik ise bizzat o sektörde uzun yıllar çalışmış ve alanında birçok faaliyeti bizzat yürütmüş kişilerin katkısıyla, uzun dönemli fayda sağlayan, ayakları yere basan, gerçekçi ve uygulanması mümkün olan çözümlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Bu çözümlerin hayata geçirilmesinde de müşterilerimizle kol kola çalışarak tavsiyelerimizin sürdürülebilir bir platformda gerçekleşmesini sağlamaktayız.

BCB olarak Bilişim alanında firmalara sunduğumuz çözümler şunlardır;

         Dijital dönüşüm strateji ve yol haritası geliştirilmesi, dijital dönüşüm için erken durum analizi, detaylı durum analizi, çevik iş ve operasyon modeli danışmanlığı hizmetleri

         Endüstri 4.0 strateji ve yol haritası geliştirilmesi ve durum analizi, iş ve operasyon modeli danışmanlığı hizmetleri

         E-Ticaret, omni-channel, internet ve mobil pazarlama strateji ve çözümlerinin geliştirilmesi

         Siber Güvenlik strateji ve yol haritası geliştirilmesi, projelendirme ve risk yönetimi danışmanlık hizmetleri, siber sızma ve zafiyet testleri

         Bilgi sistemleri süreç, altyapı ve organizasyon analizi, ölçeklendirme, süreç iyileştirme danışmanlığı hizmetleri, firma stratejisi ile bilişim stratejisinin uyumu analizi

–       Bilgi sistemleri yönetişim ve sürdürülebilirlik stratejileri ve yol haritası geliştirilmesi. Sürdürülebilirlikte iş zekası, değerlendirme, planlama ve raporlama, felaket kurtarma stratejilerinin geliştirilmesi, çözüm ve danışmanlık hizmetleri