Finansal Yönetim

Finansal Yönetim

Küreselleşme ile birlikte gelişmekte olan ülke pazarları benzer dinamiklerden etkilenir etkilenmekte. Volatilite, öngörülebilirliği azaltarak uzun vadeli stratejik planlama yapmayı zorlaştırmakta. Bugün küresel güçlü bir dalga, bu harekete hazırlıksız yakalanan şirketleri tarih sahnesinden silebiliyor. Artık firmaların sadece ana işkollarında başarılı olması yeterli değil. Finansal yönetimini ve yatırım kararlarını doğru eksende yapamayan şirketlerin zorlukla yarattıkları faaliyet karlarını kur farkı, kredi faizi, batık/geciken alacak, vergi cezası ve benzeri başlıklar altında geri vermekte olduğunu görüyoruz.  Teşvik ve mevzuat takibi ile ilgili uzmanlık, doğru kredi ve yatırım kararı verilmesi ve cezai şartların oluşmaması açısından çok önemli hale geldi. Üretim şirketlerinde fabrikaların içindeki “maliyet canavarları”, yeterince kontrol edilemeyen ürün reçetelerinin ya da yanlış kurgulanmış olan iş akışı sebebiyle verimsiz çalışan tezgahların/makinelerin içinde yaşayarak büyüyüp serpiliyor. Satın almalar ve şirket evlilikleri, firmaları daha önceden öngöremedikleri risklerle baş başa bırakabiliyor. Sonuç olarak, kısa ve orta vadede gerekli önlemleri alamayan şirketler sermayelerinin erimesi ve finansal yükümlülüklerinin artması sonucu “teknik iflas” riski ile karşı karşıya kalabiliyor.

BCB olarak şirketlerin makro ve mikro ölçekte finansal ve operasyonel risklerin, yeni finansal ürün ve trend’lerin, üretim ve değişim süreçlerinin ve gizli maliyet unsurlarının farkında olmaları ve bu konularda sürdürülebilir bir takip ve iyileştirme mekanizması kurmaları için profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bu hizmetleri “hazine ürünleri”, “kurumsal finans”, “risk yönetimi”, “alacak yönetimi”, “kredi analizi”, “maliyet yönetimi”, “bütçe/raporlama”, “kaynak verimliliği”, “satış finansmanı”, “vergi yönetimi”, “teşvikler”, “süreç yönetimi”, “finansal yeniden yapılandırma”, “strateji”, “inovasyon” ve “dijital dönüşüm” gibi pek çok konuda tecrübe sahibi olan Boğaziçi Üniversitesi mezunumuzu ihtiyaç sahibi kurumlarla buluşturarak “saha uygulamalı” yöntemlerle yürütüyoruz. Deneyimli ve donanımlı proje ekiplerimizi Boğaziçi Üniversitesi’nin uzmanlaşmış akademisyenlerinin katkılarıyla güçlendiriyoruz.

BCB, tamamı Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan geniş danışman ağı ve akademisyen kadrosuyla, firmalara finansın her alanında yaratıcı çözümler sunuyor. “Alacak/ödeme yönetimi”, “stok yönetimi” ve “finansal/operasyonel risk yönetimi” alanındaki ekiplerimiz, süreç iyileştirmeleri ve inovatif ürün önerileri yoluyla şirketlerin net işletme sermayelerini artırarak kredi yüklerini azaltma yönünde çözümler üretiyor. Yatırım teşviki ve mevzuat konularındaki uzman ekipler, firmaların doğru yatırımları doğru teşvik kredileri ile yapması için öneriler geliştiriyor. Risk yönetimi ekipleri firma bilançolarındaki operasyonel ve finansal kur farklarını azaltma amaçlı süreç/ürün önerileri sunuyor. Maliyet uzmanlarımız, fabrika süreçlerinin içine girerek, gizli kalmış maliyetleri/görünmeyen risk unsurlarını ortaya çıkarıyor ve ürün maliyetlerinin düşürülmesi yönünde öneriler getiriyor. M&A ekiplerimiz, ulusal ve uluslararası şirket satınalma ve evliliklerinde “due diligence’dan” “100 günlük planlama”ya kadar farklı yönlerde danışmanlık hizmeti sunuyor. Bütçe/raporlama ekiplerimiz KPI’ları daha iyi takip edecek raporlama sistemleri yaratıyor. BCB’de tüm ekipler, standart uygulamaları firmalara uyarlamak yerine, her bir teşhise özel çözüm üreterek, “terzi dikimi” danışmanlık hizmeti sunmakta.