Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Özellikle son 10 yılda yaşadığımız baş döndürücü teknolojik dönüşüm hemen hemen tüm sektörlerde iş modellerinin en kritik fonksiyonlarından biri olan pazarlamayı da radikal şekilde etkilemiş ve değişime uğratmıştır. Bu değişimin ilk aşamasında, müşteri ihtiyaçları yeterli derecede incelenmeden ve anlaşılmadan, şirketlerin kendi içinde belirledikleri önceliklere göre geliştirdikleri ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunulması anlamına gelen “ürün odaklı pazarlamadan”; müşteriyi çok daha iyi tanıyan ve onun ihtiyaçları bazında ürün ve hizmet geliştirmesini şekillendiren “müşteri odaklı pazarlamaya” geçiş gerçekleşmiştir. Bu yeni yaklaşımda müşteriyi merkeze koyarak onun gerçek profilinin, ihtiyaç ve taleplerinin veri teknolojisindeki gelişmelerden de yararlanarak çok daha analitik yöntemlerle belirlenmesi, ürünlerin/hizmetlerin bu ihtiyaçlar bazında müşteri istekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve müşterinin tercih ettiği kanallardan ve kolay süreçler üzerindfen sunulması söz konusu olmuştur. İkinci aşamada da dijital kanalların ve sosyal medyanın da devreye girmesiyle beraber pazarlamada kullanılan kanallar, kampanya zamanlaması ve formatlarda radikal değişimler söz konusu olmuştur. Mobil teknolojilerin artan penetrasyonuna paralel “gerçek zamanlı dijital pazarlama” birçok sektörde her geçen yıl daha da etkin bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bunun yanında Big Data denilen muazzam dijital dataya ulaşım ve ileri seviyede analitik teknoloji ve yöntemler yoluyla çok daha etkin bir “analitik pazarlama” dönemi devreye girmiştir.

 

Günümüzde pazarlama tarafındaki en önemli sorun her sektörün ve şirketin bu bahsettiğimiz hızlı ve radikal dönüşüme etkin bir şekilde adapte olabilmesi ve iş modellerini bu yeni pazarlama trendleri bazında yenileyebilmesi meselesidir. Bu dönüşüme adapte olabilmek için sadece ilgili teknolojik yatırımları yapmak yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda hem kültürel dönüşüm hem de organizasyonel tasarım ve insan kaynakları bazında yenilenmek gerekmektedir. Tüm bu değişimi sistematik ve analitik yöntemlerle yönetebilen şirketler önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve karlı bir büyüme açısından rakiplerinden daha farklı bir konuma geleceklerdir.

 

Her sektörün ve o sektör içindeki her şirketin pazarlama dönüşümü sürecindeki pozisyonu ve atılması gereken adımları birbirinden farklılık göstermektedir. Bazı şirketler halen müşteri odaklı yaklaşıma geçişte zorlanırken, bazı şirketlerin de dijital dönüşümde geri planda kaldığını ve bu sebeple dijital kanalların etkin kullanımı, big data analitiği ve sosyal medya pazarlaması gibi alanlarda ciddi desteğe ihtiyacı olduğunu görmekteyiz. Yapılması gereken ilk adım işin uzmanları tarafından yapılacak objektif bir “pazarlama teşhisi” bazında gelinen durumu çok net anlayıp, bundan sonraki adımların da sistematik bir yol haritası eşliğinde belirlenmesinden geçmektedir.

 

Bu bağlamda BCB olarak kritik önem arz eden B2C veya B2B sektörlerde, pazarlama alanında derin bir iş tecrübesi ve uzmanlığı kazanmış Boğaziçi mezunları ve pazarlamadaki son trendleri yakından takip eden Boğaziçi Akademisyenleri iş birliğiyle, şirketlerin teşhisi ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde etkin bir rol oynamaktayız. Bunu yaparken her sektörün ve şirketin kendine özel dinamiklerini göz önüne alarak o şirkete özel bir pazarlama reçetesi çıkarmaya özen göstermekteyiz. BCB’yi diğer danışmanlardan ayıran en önemli özellik ise bizzat o sektörde uzun yıllar çalışmış ve pazarlama alanında birçok faaliyeti bizzat yürütmüş kişilerin katkısıyla, ayakları yere basan, realist ve uygulanması mümkün olan çözümlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Bu çözümlerin hayata geçirilmesinde de müşterilerimizle kol kola çalışarak tavsiyelerimizin sürdürülebilir bir platformda gerçekleşmesini sağlamaktayız.

 

BCB olarak pazarlama alanında sunduğumuz çözümler arasında ileri seviyede analitik pazarlamaya geçişi mümkün kılan Big Data bazlı müşteri analitiği çözümünü sunmaktayız. Müşterilerin sosyal medya verilerini de içine alacak şekilde analizler yaparak o müşteriye sunulacak en doğru ürün ve hizmetin belirlenmesinde ve müşteri derinleşmesinde aktif rol oynamaktayız. Bunun için gerekli teknolojik dönüşümün adımlarının ortaya konulmasından bu teknolojiyi en etkin yöntemlerle kullanarak pazarlama verimliliği ve etkinliğinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bunun dışında dijital pazarlama tarafında hem dijital kanalların daha etkin ve kolay yöntemlerle kullanılmasını sağlayan omni-channel stratejilerinin geliştirilmesi, hem de sosyal medya tarafında yapılması gerekenlerin ortaya çıkarılmasına yönelik, rakiplerden farklılaşma yaratacak yaklaşımları müşterilerimize sunmaktayız. Etkin ve verimli bir pazarlama dünyasına geçiş için gereken kültürel dönüşüm ve dijital transformasyon da sunduğumuz çözümler arasında yer almaktadır.