Stratejik Yönetim ve Sürdürülebilir Büyüme

Stratejik Yönetim ve Sürdürülebilir Büyüme

Makro ve mikro ekonomik alanlarda hızlanan bir değişimle karşı karşıyayız.  Teknolojik yenilikler, farklı işbirliği modelleri şirketlerin önünde fırsatları artırırken, çevresel ve sosyal hareketler, kaynak sıkıntıları şirketlerin beklenmedik tehditlerle karşı karşıya kalmasına sebep oluyor.  Dinamik bir şekilde değişen fırsat ve tehditler, kısa ve orta vadede şirketlerin operasyon ve üretim süreçlerinde, yönetişim ve organizasyon yapılarında, satış ve pazarlama kanallarında, finansal yönetim ve yatırım süreç kurgularında hızlı bir reaksiyon gerektirdiği gibi, uzun vadede de gelişmeleri kontrol edebilmek için stratejik yönetim bakış açısını gerektiriyor.  Kısa ve orta vadede gerekli aksiyonları alamayan ve uzun vade için kendi rekabet avantajlarına göre stratejik planlarını kurgulayamayan şirketler varlıklarında erime ve yükümlülüklerini kontrol edememe riski ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

 

Şirketlerin içinde bulunduğu ekonomik alanları etkileyen trendler, her türlü ekonomik oyuncunun bu değişimlerim yönü, hızı ve etki alanları konusunda fikir sahibi olması ve buna göre strateji kurmasını gerektiriyor.  Fakat değişimin etkisi kendisini sadece ekonomik değil, sosyal, çevresel, bireysel her alanda gösterdiği için, şirketlerin sadece kendi ekonomik hareket alanlarına ve göstergelerine odaklanmaları artık yeterli gelmiyor.  Günümüzde stratejik yönetimin, bütüncül bir bakış açısı ile şirketin birçok değişkende sürdürülebilir büyümeyi hedeflemesi ile mümkün olabileceği anlaşılıyor.

BCB olarak herhangi bir sektör veya şirket büyüklüğü kıstası olmadan, şirketlerin hızlanan değişim süreçlerinin farkında olmaları, takip edebilmeleri, kendi yapılarını adapte edebilmeleri ve kendilerine uygun stratejileri geliştirmeleri için profesyonel danışmanlık hizmetlerini erişilebilir hale getiriyoruz.

Bu hizmetleri, örgütsel değişim yönetimi, açık inovasyona geçiş, dijital dönüşüm, finansal yapılanma gibi pek çok konuda tecrübe sahibi Boğaziçi Üniversitesi mezunumuzu, ihtiyaç sahibi kurumlarla buluşturarak ‘saha uygulamalı’ yöntemlerle yürütüyoruz. Ayrıca deneyimli proje yöneticileri ve uzman ekiplerimizi Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyenlerinin de katkılarıyla güçlendiriyoruz.

 

Stratejik yönetim ve sürdürülebilir büyüme alanında BCB olarak Finans’tan Bilişim’e, Kimya’dan Makine‘ye, Gıda’dan Turizm sektörüne kadar çok geniş bir spektruma hizmet vermekteyiz. Benzer şekilde fonksiyonel uzmanlıklarımız da; Dijital Dönüşüm ‘den Müşteri İlişkileri ‘ne, Proje Yönetimi’nden Lojistik’e çok farklı konuları kapsamakta.  Bu alanlarda problem teşhisini ve çözüm önerilerini, sektörel trendler ve ölçümleme, paydaş konumlaması, etki analizi, metrik belirleme, uzun vadeli plan geliştirme gibi farklı metodlar uygulayarak yapmaktayız. Uygulanan bütün problem teşhis yöntemleri sonucunda, her bir firma için fonksiyonel uzmanlık alanlarında sürdürülebilir büyüme odaklı stratejik yönetim planları hazırlıyor ve katma değeri yüksek sonuçlar üretilmesine destek oluyoruz..